Köpa en hund

En hund kan snabbt bli en riktigt trevlig familjemedlem. Den ger bra sällskap, man kan träna med den och dessutom ger den lite säkerhet eftersom den har bra hörsel. Men det är inte bara att köpa en hund. Man måste välja rätt ras och dessutom ska man ha tid och pengar att ha hund.

Hitta en uppfödare

När man väl vet vilken typ av hund man vill ha är det dags att finna en seriös hunduppfödare. Hos Svenska kennelklubben finns alla registrerade uppfödare registrerade och sorterade efter vilken ras de föder upp. När man köper en valp från en hunduppfödare är hunden alltid veterinärbesiktigad. Den ska också vara vaccinerad, friröntgad och ID-märkt. Hunden bör också ha stamtavla.

En seriös hunduppfödare är mån om vart valparna hamnar. Denne hjälper gärna till och svarar på frågor som kan uppkomma när valpen landat i sitt nya hem. Uppfödaren kan också stå till tjänst med svar på frågor kring pälsvård och annat. Många hunduppfödare går också med på att hjälpa till med omplacering om en valpköpare sedan inte kan ha kvar sin hund.

Köpa hund på annons

Det finns också ett flertal annonser med korsningsvalpar och även renrasiga sådana. Många av de här uppfödarna är inte registrerade i Kennelklubben. Att köpa hund på annons kan vara lite mer riskabelt. Säljarna här har i regel inte samma ansvarskänsla som seriösa uppfödare och de har inte heller ett rykte att vara rädda om. De vill i många fall helt enkel tjäna pengar.

Alla i familjen måste vara överens

När det ska köpas hund måste alla i familjen vara överens. Det räcker inte med att ett barn vill ha en hund utan det måste vara alla som vill det. Hunden får aldrig komma emellan för att ingen vill, har tid eller lust att ta hand om den. Ett barn får inte heller ensamt ha ansvar för hunden utan det måste alltid vara en vuxen med i bakgrunden som kan rasta hunden, sköta om den och betala för eventuella kostnader.

Har man tid och ekonomi att ha hund?

Även om alla i familjen är överens om att skaffa hund måste man också undersöka om det finns ekonomi och tid att ha en hund. Med föräldrar som jobbar heltid och barn som går i skola kommer hunden spendera mycket tid ensam och enligt lag måste hunden rastas var 4-6 timme som vuxen, och oftare som valp. Hunden måste dessutom ha foder, mat och tillbehör. Om det är knappt med pengar sedan tidigare kan det vara bättre att lägga pengar till ett sparande istället för att skaffa en hund. Hunden får inte bli lidande, varken på grund av bristande tid eller ekonomi. Finns det minsta frågetecken här bör man avvakta med hundköpet.

Leave a Comment